சுவாச இயந்திர குழாய்

  • Breathing Machine Type

    சுவாச இயந்திர வகை

    முக்கிய அம்சம் 1. அணுக்கரு கோப்பை டீவுடன் இணைக்கும்போது, ​​மீள் வால்வு திறக்கப்படுகிறது, மற்றும் அணுக்கரு கோப்பை அகற்றப்படும் போது மீள் வால்வு தானாக மூடப்படும். 2. சுய பாணியிலான டீ, நோயாளியின் இயல்பான காற்றோட்டத்தை பாதிக்காது அல்லது சுவாச சுழற்சியில் உள்ள அணுக்கரு கோப்பையை அகற்றும்போது தற்செயலாக அலாரத்தைத் தூண்டும். 3. அணுக்கரு கோப்பை வளையத்துடன் இணைக்கப்படாதபோது, ​​ஒரு இடைமுக தொப்பி டீ மற்றும் அணுக்கரு கோப்பைக்கு இடையிலான இடைமுகத்தை மறைக்கும்.